NASZE MODUŁY

Nasze oprogramowanie wspiera kluczowe procesy biznesowe. Zakres wykorzystywanej funkcjonalności można dostosować do indywidualnych potrzeb firmy przez wybór odpowiednich modułów.

ORGANIZACJA

Moduł wspiera planowanie i realizację zadań związanych z realizacją usług. Opracowywanie planów pracy dla zarządzanych zespołów. Budowane harmonogramy określają jakie zadania, kiedy, przez kogo i gdzie mają być zrealizowane. Możliwość ciągłego zarządzania zadaniami i kontroli ich realizacji. Sprawna komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu.

Funkcje:

 • Uwagi zarządcy – zgłaszanie i obsługa uwag,
 • Plan sprzątania – planowanie zadań w poszczególnych pomieszczeniach,
 • Grafik – przydzielanie zasobów do zaplanowanej pracy,
 • Książka telefoniczna – dane kontaktowe,
 • Środki trwałe – zarządzanie środkami trwałymi,
 • Prace okresowe – planowanie i kontrola prac okresowych,
 • Zlecenia dodatkowe – zlecanie i rozliczanie dodatkowych prac,
 • Prace okresowe dla zieleni – zarządzanie pracami na zieleni,
 • Mechanizm raportowania – raportowanie danych wg potrzeb.

Docelowe branże:

 • Firmy sprzątające,
 • Zarządcy obiektów,
 • Obsługa techniczna,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,

JAKOŚĆ

Moduł pomaga zagwarantować spełnienie oczekiwań klienta. Określanie wymagań względem planowanej i realizowanej pracy. Ocena zgodności pracy z przyjętymi standardami. Raportowanie osiąganej jakości i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Funkcje:

 • Checklista z mechanizmem raportowania – opis sposobu oceny jakości pracy,
 • Książka dobrych praktyk – opis postępowania w wybranych sytuacjach, 

Docelowe branże:

 • Firmy sprzątające,
 • Zarządcy obiektów,
 • Obsługa techniczna,

FINANSE

Moduł wspiera planowane i rozliczanie kosztów funkcjonowania firmy. Zarządzanie kosztami prowadzonej działalności. Rozliczanie kosztów wynagrodzeń. Możliwość definiowania budżetu, określania grup kosztowych i przychodowych oraz opisywanie ich kwotami. Podział elementów budżetu na odpowiedzialne osoby, z których każda opracowuje lub akceptuje kwoty. Przygotowanie ofert handlowych i dalsze ich procedowanie zgodnie przyjętymi zasadami.

Funkcje:

 • Kalkulator z kosztów zatrudnienia,
 • Kalkulator zatrudnienia grupowego,
 • Faktury – obieg faktur zgodnie z procedurą,
 • Kalkulator RBH – rozliczanie wypracowanych godzin pracy,
 • Budżet – planowanie i rozliczanie rocznego budżetu kosztów,
 • Wynagrodzenia kierowników – wyliczanie składowych wynagrodzenia.

Docelowe branże:

 • Firmy sprzątające,
 • Zarządcy obiektów,
 • Obsługa techniczna,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,