Nasze aplikacje mobilne

Dzięki naszym aplikacjom mobilnym, informacje o Twoim biznesie masz zawsze w zasięgu ręki. W dowolnym momencie możesz weryfikować realizację zadań przez Twój zespół. Możesz swobodnie wymieniać się informacjami ze swoimi klientami i podwładnymi.

step-1
01

Zarządzanie pracą


Nasze aplikacje ułatwiają zarządzanie terminami, które wynikają z realizacji Twoich procesów. Terminy te mogą wprost wynikać z umów podpisanych z klientami, ze zleceń zgłaszanych przez uczestników procesów lub obsługi zdarzeń występujących w zarządzanych obiektach.

step-1
02

BPC Checklist


Zgłaszanie uwag dotyczących utrzymania obiektu w miejscu wystąpienia problemu. Obsługa zgłoszenia zgodnie z przyjętą procedurą. Wsparcie kontroli realizowanych usług i raportowania wyników.

step-1
03

Kontrola opinii klientów


Bieżące monitorowania zadowolenia użytkowników sprzątanych pomieszczenie. Możliwość natychmiastowego reagowania na problemy. Planowanie pracy w zależności od obiektywnej oceny jakości.