Zamów wycenę

Aktualności

Efektywne zarządzanie usługami serwisowymi

Piątek, 11 października 2019
Efektywne zarządzanie usługami serwisowymi

Oprogramowanie Optima Solutions zostało dostosowane do potrzeb charakterystycznych dla obsługi technicznej budynków. Zarządzanie usługami osiąga nowy poziom.

Obsługa procesów

System umożliwia definiowanie i obsługę procesów kluczowych dla obsługi technicznej obiektów. Dzięki aplikacji standaryzuje się działania związane z:

  • przeglądami technicznymi,
  • obsługą wyposażenia obiektów,
  • obsługę zgłoszeń składanych przez użytkowników budynków,
  • obsługę reklamacji na jakość obsługi obiektu,

System dba o kompletność i terminowość realizacji prac. Automatycznie gromadzone są wymagane dokumenty oraz dane o kosztach wykonanych zadań. Dzięki temu mamy kontrolę nad stosowaniem przyjętych reguł. Procesy uwzględniać mogą kontrolę jakości i egzekwowanie norm wynikających ze standardów ISO.

Sprawna obsługa obiektów

System gwarantuje jakość pracy we wszystkich zarządzanych obiektach. Gromadzi i udostępnia wszystkich dane o tych obiektach. Pozwala śledzić historię i plan prac.

Zarządzanie pracą

Ważną funkcją systemu jest planowanie i egzekwowanie zadań, związanych z utrzymaniem budynków. Zadania powiązane są z konkretnymi terminami, pomieszczeniami w budynkach, osobami odpowiedzialnymi za ich realizację oraz zakresem czynności do wykonania. System przypomina o realizacji prac i ułatwia weryfikację tego co i jak zostało zrealizowane.

Kontakt z klientem

Aplikacja ułatwia zgłaszanie wszelkich problemów i prac dodatkowych. Każdy sygnał ma w systemie pełną historię od zgłoszenia do obsłużenia z potwierdzeniem poziomu SLA. Każdy sygnał obsługiwany jest zgodnie z przyjętą procedurą i automatycznie trafia do odpowiedzialnych osób.

Zarządzanie dokumentami

System jest miejscem przechowywania pełnej dokumentacji obiektów. Użytkownicy mają łatwy dostęp do niezbędnych dokumentów. W przypadku kontroli łatwo potwierdzić kompletność dokumentów. Zlecenia prac łączone są z protokołami odbiorów.

Zarządzanie kosztami

Aplikacja umożliwia budowanie budżetu obsługi budynku wprost z kosztów zaplanowanych prac. Realizowane koszty przypisywane są do pozycji budżetowych i budują aktualny obraz wykonania budżetu. Dzięki systemowi klient ma pełną informację o tym skąd biorą się ponoszone koszty. Więcej o zarządzaniu kosztami.

Analizy i raporty

System gromadzi i udostępnia dane w trybie online. Umożliwia podejmowania decyzji w oparciu o twarde dane. Mechanim raportów umożliwia stałą kontrolę wydatków i ich zgodności z budżetem. Posiadane dane pozwalają zweryfikować deklaracje pracowników i podwykonawców.

Aplikacja mobilna

Ważnym udogodnieniem obsługi budynku jest dostęp do systemu poprzez aplikację mobilną. Bez względu na miejsce pobytu użytkownik ma dostęp do kluczowych informacji. Obsługa aplikacji może zależeć od fizycznego położenia użytkownika, dzięki temu szybciej można dotrzeć do najważniejszych informacji. Aplikacje mobilne systematyzują zarządzanie usługami.

Szukasz oprogramowania na miarę?

Zamów wycenę

Optima Solutions Sp. z o.o.

Siedziba spółki

ul. Skrajna 78G
25-650 Kielce

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 607 150 679 /