Zamów wycenę

Aplikacja cleaningowa

Moduł zgłaszania uwag z aplikacją mobilną

Moduł zgłaszania uwag z aplikacją mobilną

Moduł Uwag Zarządcy stanowi narzędzie ułatwiające komunikację Zarządcy z podwykonawcami i raportowanie ewentualnych nieprawidłowości. Standaryzuje kontakt i pozwala stale kontrolować jakość świadczonych usług.

Moduł realizuje obieg informacji pomiędzy Zarządcą obiektu, a osobami odpowiedzialnymi za realizację prac. Mechanizm umożliwia opisanie problemu, powiązanie go z konkretnym obiektem, przekazanie informacji do odpowiedniej osoby oraz śledzenie prac nad rozwiązaniem zadania.

Aplikacja mobilna udostępnia, w dowolnej chwili, najważniejsze funkcje systemu. Mechanizm raportowania ułatwia szybki dostęp do niezbędnych danych.

Plan pracy z checklistą

Plan pracy z checklistą

Plan pracy wraz z checklistą umożliwia tworzenie, rozliczanie i kontrolowanie punkt po punkcie, szczegółowych harmonogramów zadań, które mają być zrealizowane na danym obiekcie.

Plan określa co, przez kogo, gdzie i kiedy ma być wykonane. Na podstawie planu przygotowywane są listy prac zlecanych poszczególnym pracownikom. Property managerowie i pracownicy firm zarządczych mają jasny obraz prowadzonych prac.

Kontrolę realizowanych zadań umożliwia moduł checklist. Za jego pomocą można systematycznie badać jakość wykonanych prac i dbać o zgodność ich realizacji z wyznaczonymi standardami.

Nadzorowanie pracy

Nadzorowanie pracy

Mechanizm monitorowania obecności pracowników w poszczególnych pomieszczeniach umożliwia bieżące i automatyczne kontrolowanie terminowości zadań opisanych w harmonogramie utrzymania budynku.

Technologia beacon w połączeniu z bezprzewodową komunikacją z serwerem danych, pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować termin rozpoczęcia i zakończenia prac w konkretnych pomieszczeniach. Ewentualne odstępstwa od przyjętego harmonogramu mogą być automatycznie zgłaszane.

Moduł Prac Okresowych

Moduł Prac Okresowych

Moduł Prac Okresowych pozwala zarządzać pracami przeznaczonymi do regularnego wykonywania - codziennie, ale także w trybie cotygodniowym lub comiesięcznym.

Moduł umożliwia przygotowanie precyzyjnego harmonogramu prac uwzględniającego miejsce realizacji zadań (w poszczególnych pomieszczeniach lub w budynkach), a także ich czas, zakres i niezbędne zasoby.

Gotowy plan pozwala kontrolować zakres wykonywanych prac i gwarantuje, że żadne zadania nie zostaną pominięte. W ten sposób osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami (property managerowie i pracownicy firm zarządczych) mogą weryfikować zgodność realizowanej obsługi z pierwotnymi założeniami.

Szukasz oprogramowania na miarę?

Zamów wycenę

Optima Solutions Sp. z o.o.

Siedziba spółki

ul. Warszawska 214/8
25-414 Kielce

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 607 150 679 /