Zamów wycenę

Aplikacja cleaningowa

Moduł zgłaszania uwag z aplikacją mobilną

Moduł zgłaszania uwag z aplikacją mobilną

Moduł Zgłaszania uwag (wersja webowa lub aplikacja mobilna) zaprojektowano
z myślą o sprawnej komunikacji między firmą usługową, a administratorem /
zarządcą nieruchomości oraz o przyśpieszeniu reakcji usługodawcy
na wszelkie zgłoszenia.

Moduł pozwala zgłaszać nieprawidłowości w sprzątaniu, ochronie lub stanie
technicznym obiektu. Możliwe jest dodawanie zdjęć z lokacji, a system GPS
dodatkowo wspiera określenie miejsca zgłoszenia. Każde zgłoszenie wiąże się
z wysłaniem alertu mailem i SMS-em, co przyśpiesza interwencję. Operator
rozwiązujący problem ma możliwość przesłania komunikatu zwrotnego wraz
z dokumentacją zdjęciową.

System obliguje usługodawcę do reakcji w umówionym czasie. Brak reakcji
skutkuje automatycznym ponownym powiadomieniem z informacją do
przełożonego.

Dostępne raporty pozwalają oceniać ilość i wagę rejestrowanych zgłoszeń,
jak również czasy reakcji, co z kolei pozwala dokonywać ocen pracowników
i zespołów odpowiedzialnych za interwencje oraz samego usługodawcy.

Plan pracy z checklistą

Plan pracy z checklistą

Plan pracy wraz z checklistą umożliwia tworzenie, rozliczanie i kontrolowanie punkt po punkcie, szczegółowych harmonogramów zadań, które mają być zrealizowane na danym obiekcie.

Plan sprzątania określa co, przez kogo, gdzie i kiedy ma być wykonane. Na podstawie planu przygotowywane są listy prac zlecanych poszczególnym pracownikom. Property managerowie i pracownicy firm zarządczych mają jasny obraz prowadzonych prac.

Kontrolę realizowanych zadań umożliwia moduł checklist. Za jego pomocą można systematycznie badać jakość wykonanych prac i dbać o zgodność ich realizacji z wyznaczonymi standardami.

Nadzorowanie pracy

Nadzorowanie pracy

Mechanizm monitorowania obecności pracowników w poszczególnych pomieszczeniach umożliwia bieżące i automatyczne kontrolowanie terminowości zadań opisanych w harmonogramie utrzymania budynku.

Technologia beacon w połączeniu z bezprzewodową komunikacją z serwerem danych, pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować termin rozpoczęcia i zakończenia prac w konkretnych pomieszczeniach. Ewentualne odstępstwa od przyjętego harmonogramu mogą być automatycznie zgłaszane.

Moduł Prac Okresowych

Moduł Prac Okresowych

Moduł Prac Okresowych pozwala zarządzać pracami przeznaczonymi do regularnego wykonywania - codziennie, ale także w trybie cotygodniowym lub comiesięcznym.

Moduł umożliwia przygotowanie precyzyjnego harmonogramu prac uwzględniającego miejsce realizacji zadań (w poszczególnych pomieszczeniach lub w budynkach), a także ich czas, zakres i niezbędne zasoby.

Gotowy plan pozwala kontrolować zakres wykonywanych prac i gwarantuje, że żadne zadania nie zostaną pominięte. W ten sposób osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami (property managerowie i pracownicy firm zarządczych) mogą weryfikować zgodność realizowanej obsługi z pierwotnymi założeniami.

program do zarządzania nieruchomościami, program do obsługi nieruchomości, program do zarządzania obiektami, program do obsługi obiektów, program wspierający obsługę obiektów, program wspierający obsługę nieruchomości, program wspierający administrację obiektów, program do administrowania obiektami, program wspierający administrację nieruchomości, oprogramowanie dla wspólnot mieszkaniowych, oprogramowanie dla Spółdzielni mieszkaniowych, aplikacje dla biznesu, Aplikacja do usług sprzątania, aplikacja dla firmy sprzątającej, program dla firmy sprzątającej, program do monitorowania utrzymania czystości, oprogramowanie do firm sprzątających, mobilne zgłaszanie uwag, aplikacja do oceny czystości, program dla firm technicznych, aplikacja dla firmy technicznej, aplikacja dla firmy zarządczej, program dla firmy zarządczej, zgłaszanie usterek, bpc mobile, business property care, optima solutions, aplikacja do obsługi firm sprzątających

Szukasz oprogramowania na miarę?

Zamów wycenę

Optima Solutions Sp. z o.o.

Siedziba spółki

ul. Skrajna 78G
25-650 Kielce

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 607 150 679 /